Algemene Voorwaarden

Betaling

  1. Alle betalingen dienen vooraf van een event (seminar, workshop, etc.) te worden voldaan. Lifestyle Ventures gaat pas tot levering over van diensten als de volledige betaling is ontvangen door een medewerker van Lifestyle Ventures.

 Zakelijke diensten

  1. Lifestyle Ventures biedt ook zakelijke trainingen. Hierbij wordt de inhoud vertaald naar een zakelijke context, teneinde meer succesvol te zijn in carrière en onderschap. Hierbij gelden dezelfde lage tarieven, alleen zijn de genoemde tarieven zakelijk exclusief btw waar deze particulier inclusief btw zijn. Het exclusief btw tarief geldt voor iedere zakelijke factuur.

Commitment

  1. Alleen een uitgesproken commitment zal leiden tot positieve veranderingen. Een goed coachingsprogramma is in het kader van organisatie alleen haalbaar bij een formeel commitment van de deelnemers. Je committeert je daarom ook om alle aanwijzingen die de coaches je geven gedurende een training op te volgen.

Annulering

  1. Lifestyle Ventures zorgt ervoor dat de data van de programma’s circa één maand vooruit worden gecommuniceerd. Mocht je onverhoopt na aanmelding niet in staat zijn deel te nemen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de organisatie van de Lifestyle Ventures. Indien de deelnemer zijn gereserveerde plaats in minder dan een week voor aanvang van een event (training, seminar, workshop, etc.) opzegt volgt er geen restitutie van het deelnamebedrag.. In geval van ziekte wordt dit met de deelnemer persoonlijk opgenomen. Neem in elk geval zo spoedig mogelijk contact op met een medewerker van Lifestyle Ventures.

Niet goed, geld terug

  1. Op de diensten van Lifestyle Ventures is een niet goed, geld terug garantie van toepassing (met uitzondering van trainingen buiten Nederland). Mocht de dienst niet naar verwachting zijn laat het dan terstond weten, zodat de organisatie en trainers de kans krijgen het recht te zetten. Je dient het hele programma af te maken om recht te hebben op terugbetaling. De programma’s hebben namelijk een opbouw en samenhang die voor het beoogde effect van belang zijn. Mocht je desalniettemin niet tevreden zijn, laat het ons dan weten dan restitueren wij de gedane betaling. Lifestyle Ventures BTW nummer: 853743782B01 Afroditekade 28b KvK nummer: 60043636 1076 DP Amsterdam

Voorbehoud

  1. Iedere verhindering, die zijn oorzaak vindt bij de organisatie van Lifestyle Ventures, waardoor Lifestyle Ventures haar verplichtingen uit enige door haar gesloten overeenkomst van koop en verkoop niet nakomt, geeft Lifestyle Ventures het recht die overeenkomst geheel of gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren dan wel later uit te voeren. Lifestyle Ventures zal hiervan de deelnemer in dat geval onmiddellijk in kennis stellen.

 Vrijwaring

  1. Afnemer vrijwaart Lifestyle Ventures voor aanspraken wegens schade, opgetreden in verband met toepassing van de geleerde technieken.

Opnames

  1. Tijdens de evenementen van Lifestyle Ventures worden regelmatig beeldopnames gemaakt. Door deel te nemen geef je toestemming tot het gebruik van deze beelden, welke eigendom van Lifestyle Ventures zijn. Mocht je niet herkenbaar in beeld willen komen dan kun je dat aangeven. Dit verzoek wordt in dat geval altijd gehonoreerd.
Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Daarnaast gebruiken we andere cookies voor promotie en het testen van nieuwe functionaliteiten. Hieronder kan je aangeven of je dat goed vindt (meer info: Privacy Policy)